Share this course

Get up to 20% revenue for each qualifying new purchase you refer.
You can join the course referral program after purchasing this course.
Let's take this course now!

Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
Top Japanese Cách viết 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana của tiếng nhật
PRO COURSE

Cách viết 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana của tiếng nhật

Cách viết 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana trong tiếng nhật giành cho người nước ngoài.

Cách viết 2 bảng chữ cái
Hiragana và Katakana của tiếng nhật online

「Cách viết 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana của tiếng nhật online」là giáo trình bằng video để luyện tập cách viết của 50 chữ cái Hiragana và Katakana giành cho người mới bắt đầu học tiếng nhật.

Cách viết được thể hiện bằng hình ảnh sinh động nên rất dễ nhớ. Thêm vào đó bạn có thể in nhiều lần file pdf có đính kèm để có thể vừa xem video vừa luyện tập cách viết thực tế.


Japanese Hiragana あ

Khi khoá học này hoàn thành bạn có thể:

1.Biết được cách viết bảng chữ cái Hiragana trong tiếng nhật.

2.Biết được cách viết bảng chữ cái Katakana trong tiếng nhật.

Kháo học này là giáo trình giành cho những người mới bắt đầu học tiếng nhật cơ bản.

    Giáo trình này có ích cho việc học cách viết 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana cơ bản trong tiếng nhật.

  • Những bạn tiếng nhật không phải là tiếng mẹ đẻ và có thể hiểu được tiếng anh.
  • Những bạn muốn học tiếng nhật trình độ sơ cấp.
  • Những bạn muốn tham dự kỳ thi năng lực nhật ngữ.
  • Những bạn muốn học tiếng nhật kinh doanh
  • Những bạn muốn học để có thể nói được tiếng nhật
  • Những bạn đang học trong những trường tiếng nhật và trong khoa tiếng nhật của trường đại học.
  • Những bạn có dự định đi du học tại Nhật.
  • Những bạn đang là nhân viên người nước ngoài tại các công ty Nhật.

Bạn có thể in tài liệu luyện tập cách viết 2 bảng chữ cái này bằng file pdf có đính kèm.Tài liệu này bạn có sử dụng bằng cách vừa xem video vừa luyện tập cách viết hoặc là sau khi xem xong video bạn sử dụng để luyện tập.

Hiragana ひらがな

Cách viết các chữ cái Hiragana dòng あ(a)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ cái Hiragana dòngあ(a)

Cách viết các chữ cái Hiragana dòng か(ka)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ cái Hiragana dòng か(ka)

Cách viết các chữ cái Hiragana dòngさ(Sa)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ cái Hiragana dòngさ(sa)

Cách viết các chữ cái Hiragana dòngた(ta)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ cái Hiragana dòngた(ta)

Cách viết các chữ cái Hiragana dòng な(na)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ cái Hiragana dòng な(na)

Cách viết các chữ cái Hiragana dòng は(ha)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ cái Hiragana dòngは(ha)

Cách viết các chữ cái Hiragana dòng ま(ma)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Hiragana dòng ま(ma)

Cách viết các chữ cái Hiragana dòng や(ya)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Hiragana dòng や(ya)

Cách viết các chữ cái Hiragana dòng ら(ra)

TThông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Hiragana dòng ら(ra)

Cách viết các chữ cái Hiragana dòng わ(wa)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Hiragana dòng わ(wa)

Cách viết các chữ cái Hiragana dòng が(ga)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Hiragana dòng が(ga)

Cách viết các chữ cái Hiragana dòng ざ(za)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Hiragana dòng ざ(za)

Cách viết các chữ cái Hiragana dòng だ(da)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Hiragana dòng だ(da)

Cách viết các chữ cái Hiragana dòng ば(ba)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Hiragana dòng ば(ba)

Cách viết các chữ cái Hiragana dòng ぱ(pa)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Hiragana dòng ぱ(pa)

Katakana カタカナ

Japanese Katakana ア

Cách viết các chữ cái Katakana dòng ア(a)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Katakana dòng ア(a)

Cách viết các chữ cái Katakana dòng カ(ka)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Katakana dòng カ(ka)

Cách viết các chữ cái Katakana dòng サ(sa)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Katakana dòng サ(sa)

Cách viết các chữ cái Katakana dòng タ(ta)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Katakana dòng タ(ta)

Cách viết các chữ cái Katakana dòng ナ(na)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Katakana dòng ナ(na)

Cách viết các chữ cái Katakana dòng ハ(ha)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Katakana dòng ハ(ha)

Cách viết các chữ cái Katakana dòng マ(ma)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Katakana dòngマ(ma)

Cách viết các chữ cái Katakana dòng ヤ(ya)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Katakana dòngヤ(ya)

Cách viết các chữ cái Katakana dòng ラ(ra)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Katakana dòngラ(ra)

Cách viết các chữ cái Katakana dòng ワ(wa)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Katakana dòngワ(wa)

Cách viết các chữ cái Katakana dòng ガ(ga)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Katakana dòngガ(ga)

Cách viết các chữ cái Katakana dòng ザ(za)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Katakana dòngザ(za)

Cách viết các chữ cái Katakana dòng ダ(da)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Katakana dòngダ(da)

Cách viết các chữ cái Katakana dòng バ(ba)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Katakana dòngバ(ba)

Cách viết các chữ cái Katakana dòng パ(pa)

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ Katakana dòngパ(pa)

About the Instructor

Tập đoàn Attain
Công ty học trực tuyến

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực học trực tuyến và tài liệu giáo dục, Tập đoàn Attain đến nay đã cung cấp hơn 1.000 khoá học.
Với phòng thu riêng phục vụ cho việc sản xuất nội dung từ khâu kịch bản, lời dẫn đến quay phim và chỉnh sửa, chúng tôi khẳng định có thể cung cấp cho các bạn những khóa học chất lượng nhất.
Tập đoàn Attain luôn làm việc để cung cấp những tài liệu hữu ích nhất để giúp đỡ càng nhiều học viên càng tốt.

See more

Course content

Total
Preview You can preview lectures with this label
Loading

Related Courses

Conversational Japanese Video Course
PRO COURSE

Conversational Japanese Video Course

5h 31m Video Course
Instructor: Kazue Kaneko
2
$34.99
Japanese Learning Course for JLPT N4 Level
PRO COURSE

Japanese Learning Course for JLPT N4 Level

13h 45m Video Course
Instructor: Attain Corp.
14
$149.99
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N2 - JLPT N2 Level
PRO COURSE

Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N2 - JLPT N2 Level

11h 11m Video Course
Instructor: Tập đoàn Attain
10
$149.99
Japanese Hiragana and Katakana study course
PRO COURSE

Japanese Hiragana and Katakana study course

5h 39m Video Course
Instructor: Attain Corp.
$89.99
在线日本语JLPT N3课程 日本语能力测试JLPT N3教材
PRO COURSE

在线日本语JLPT N3课程 日本语能力测试JLPT N3教材

10h 17m Video Course
Instructor: 安特株式会社
1
$149.99
JLPT N5 level Online Japanese Kanji Character Course
PRO COURSE

JLPT N5 level Online Japanese Kanji Character Course

6h 39m Video Course
Instructor: Attain Corp.
1
$99.99
Cách viết những chữ Hán tự cấp độ N5 của tiếng nhật online
PRO COURSE

Cách viết những chữ Hán tự cấp độ N5 của tiếng nhật online

6h 40m Video Course
Instructor: Tập đoàn Attain
$44.99
Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4
PRO COURSE

Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4

4h 32m Video Course
Instructor: Ngô Trần Minh Thảo
$22.99
介護用語ドリル【ベトナム語】 Từ vựng tiếng Nhật cho điều dưỡng
PRO COURSE

介護用語ドリル【ベトナム語】 Từ vựng tiếng Nhật cho điều dưỡng

2h 18m Video Course
Instructor: 一般社団法人 日本介護職業能力育成機構
1
$44.99
Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N5
PRO COURSE

Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N5

3h 32m Video Course
Instructor: Ngô Trần Minh Thảo
$17.99
Let' s learn simple Kanji - JLPT N5
PRO COURSE

Let' s learn simple Kanji - JLPT N5

2h 5m Video Course
Instructor: Aki Moritani
$19.99
Khoá học: Làm chủ tiếng Nhật thương mại
PRO COURSE

Khoá học: Làm chủ tiếng Nhật thương mại

45m Video Course
Instructor: Masato Homma
$44.99