Share this course

Get up to 20% revenue for each qualifying new purchase you refer.
You can join the course referral program after purchasing this course.
Let's take this course now!

Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
Top Japanese Cách viết những chữ Hán tự cấp độ N5 của tiếng nhật online
PRO COURSE

Cách viết những chữ Hán tự cấp độ N5 của tiếng nhật online

Giáo trình có ích cho việc học viết hán tự cấp độ N5 trong tiếng nhật.

Giới thiệu các khóa học

Cách viết những chữ cái hán tự trong tiếng nhật cấp độ N5 giành cho người nước ngoài là giáo trình bằng video để học cách viết 110 chữ cái kanji(Hán tự)giành cho người mới bắt đầu học tiếng nhật.

Cách viết hán tự được thể hiện bằng những hình ảnh sinh động nên rất dễ nhớ. Thêm vào đó bạn có thể in nhiều lần file đính kèm để có thể vừa xem video vừa luyện tập cách viết thực tế của những chữ hán tự trong cấp độ N5.


An image of a Japanese woman is writing Kanji on a whiteboard

Khi hoàn thành khoá học bạn có thể :

Biết được cách viết những chữ hán tự cấp độ tiếng nhật N5

Giáo trình có ích cho việc học viết hán tự cấp độ N5 trong tiếng nhật.

Khoá học này là giáo trình giành cho những bạn mới bắt đầu học tiếng nhật cơ bản.

    Đối tượng phù hợp

  • Tiếng nhật không phải là tiếng mẹ đẻ và có thể hiểu tiếng anh.※ điều kiện thiết yếu
  • Những bạn muốn học tiếng nhật trình độ sơ cấp.
  • Những bạn muốn tham dự kỳ thi năng lực nhật ngữ.
  • Những bạn muốn học tiếng nhật kinh doanh
  • Những bạn muốn học để có thể nói được tiếng nhật
  • Những bạn đang học trong những trường tiếng nhật và trong khoa tiếng nhật của trường đại học.
  • Những bạn có dự định đi du học tại Nhật.
  • Những bạn đang là nhân viên người nước ngoài tại các công ty Nhật.

Bạn có thể in tài liệu hướng dẫn cách viết hán tự bằng file pdf có đính kèm.Tài liệu về cách viết hán tự bạn có sử dụng vừa xem video vừa luyện tập cách viết hoặc là sau khi xem xong video bạn sử dụng để luyện tập.

Đầu tiên

Học hán tự từ hình ảnh.

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ hán tự「山川天気田雨」

Những từ hán tự liên quan đến số đếm

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ hán tự「一二三四五六七八九十百千万円」

Những từ hán tự liên quan đến phương hướng

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ hán tự「前後左右上下」

Những từ hán tự về cơ thể người

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết các chữ hán tự 「目口耳手足力」

Những từ hán tự nói về người

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các từ 「父母男女子人名」

Những từ hán tự nói về các thứ trong tuần

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các từ 「月火水木金土日」

Những từ hán tự thường xuyên sử dụng tại trường học.

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các từ 「先生学校本友

Những từ hán tự nói về thời gian

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các từ 「“年”,“毎” ,“時” ,“分” ,“午” ,“間” ,“今” ,“半” ,“週” ,“朝” ,“昼” ,“夕” ,“夜”.」

Hán tự của những tính từ cơ bản

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các từ 「“高”,“大” ,“中” ,“小” ,“長” ,“白” ,“安” ,“新” ,“古” ,“多” ,“少” ,“早”.」

Hán tự của những động từ cơ bản

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các từ . 「“言”,“話” ,“語” ,“読” ,“書” ,“見” ,“聞” ,“行” ,“来” ,“出” ,“入” ,“食” ,“飲” ,“立”,“休”,“買”」

Hán tự của những danh từ cơ bản

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các từ 「“電”,“車” ,“門” ,“馬” ,“魚” ,“道” ,“会” ,“社” ,“店” ,“駅” ,“花” ,“家” ,“何” ,“外”,“国”,“方”,“英”.」

About the Instructor

Tập đoàn Attain
Công ty học trực tuyến

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực học trực tuyến và tài liệu giáo dục, Tập đoàn Attain đến nay đã cung cấp hơn 1.000 khoá học.
Với phòng thu riêng phục vụ cho việc sản xuất nội dung từ khâu kịch bản, lời dẫn đến quay phim và chỉnh sửa, chúng tôi khẳng định có thể cung cấp cho các bạn những khóa học chất lượng nhất.
Tập đoàn Attain luôn làm việc để cung cấp những tài liệu hữu ích nhất để giúp đỡ càng nhiều học viên càng tốt.

See more

Course content

Total
Preview You can preview lectures with this label
Loading

Related Courses

日本語教師養成講座 Japanese Teacher Training Program
PRO COURSE

日本語教師養成講座 Japanese Teacher Training Program

26h 9m Video Course
Instructor: Attain Corp.
5
$499.99
アニメで日本語レッスン - しごとでつかえる JLPT N5 日本語
PRO COURSE

独占 アニメで日本語レッスン - しごとでつかえる JLPT N5 日本語

1h 53m Video Course
Instructor: 伊藤先生 & 岩佐 靖夫
$13.99
Conversational Japanese Video Course
PRO COURSE

Conversational Japanese Video Course

5h 31m Video Course
Instructor: Kazue Kaneko
2
$34.99
Let' s learn simple Kanji - JLPT N5
PRO COURSE

Let' s learn simple Kanji - JLPT N5

2h 5m Video Course
Instructor: Aki Moritani
$19.99
在线日本语JLPT N4课程 日本语能力测试JLPT N4教材
PRO COURSE

在线日本语JLPT N4课程 日本语能力测试JLPT N4教材

13h 49m Video Course
Instructor: 安特株式会社
$149.99
Cách viết 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana của tiếng nhật
PRO COURSE

Cách viết 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana của tiếng nhật

5h 39m Video Course
Instructor: Tập đoàn Attain
$32.99
JLPT N5 level Online Japanese Kanji Character Course
PRO COURSE

JLPT N5 level Online Japanese Kanji Character Course

6h 39m Video Course
Instructor: Attain Corp.
1
$99.99
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N4 - JLPT N4 Level
PRO COURSE

Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N4 - JLPT N4 Level

13h 45m Video Course
Instructor: Tập đoàn Attain
4
$149.99
介護用語ドリル【ベトナム語】 Từ vựng tiếng Nhật cho điều dưỡng
PRO COURSE

介護用語ドリル【ベトナム語】 Từ vựng tiếng Nhật cho điều dưỡng

2h 18m Video Course
Instructor: 一般社団法人 日本介護職業能力育成機構
1
$44.99
在线日本语JLPT N2课程 日本语能力测试JLPT N2教材
PRO COURSE

在线日本语JLPT N2课程 日本语能力测试JLPT N2教材

11h 13m Video Course
Instructor: 安特株式会社
$149.99
Japanese Learning Course for JLPT N3 Level
PRO COURSE

Japanese Learning Course for JLPT N3 Level

10h 18m Video Course
Instructor: Attain Corp.
16
$149.99
Japanese Learning Course for JLPT N4 Level
PRO COURSE

Japanese Learning Course for JLPT N4 Level

13h 45m Video Course
Instructor: Attain Corp.
14
$149.99