90 Giây Để Nhớ và Phân Biệt Katakana Shi-Tsu và N-So!

Việc nhớ và phân biệt những chữ cái Katakata này thật khó! Nhưng đừng lo, ShareWis sẽ giúp bạn chỉ trong 90 giây.
Luyện thi Tiếng Nhật JLPT N3 cấp tốc
Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds
Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds
Learn what the 12-hue color wheel is in 90 seconds Learn what the 12-hue color wheel is in 90 seconds
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Appearance! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Appearance!