Học cách thức viết thư trong tiếng Nhật; onchu và sama

Học cách sử dụng Onchu và Sama chính xác khi viết một lá thư bằng tiếng Nhật chỉ trong 90 giây.

Related Courses

Cơ bản về giao tiếp trong kinh doanh của Nhật Bản
PRO COURSE

Cơ bản về giao tiếp trong kinh doanh của Nhật Bản

1h 13m Video Course
Instructor: Tập đoàn Attain
$44.99
会社・職場・仕事の基礎基本【8コースフルセット】
SET COURSE

会社・職場・仕事の基礎基本【8コースフルセット】

Instructor: 高島 徹
$7.99/mo
90 seconds to get to know BJT: Business Japanese Proficiency Test
SNACK COURSE

90 seconds to get to know BJT: Business Japanese Proficiency Test

Free
営業マナー 効率的な職場のマナー・報連相講座
PRO COURSE

営業マナー 効率的な職場のマナー・報連相講座

44m Video Course
Instructor: 大島 佳子
6
$48.99
営業マナー 電話対応・メールの基本講座
PRO COURSE

営業マナー 電話対応・メールの基本講座

1h 1m Video Course
Instructor: 大島 佳子
5
$48.99
ビジネス日本語マスタートレーニング【BJTビジネス日本語能力テスト 準拠】
PRO COURSE

ビジネス日本語マスタートレーニング【BJTビジネス日本語能力テスト 準拠】

45m Video Course
Instructor: Masato Homma
$44.99
営業マナー 移動・客先訪問の基本講座
PRO COURSE

営業マナー 移動・客先訪問の基本講座

59m Video Course
Instructor: 大島 佳子
5
$48.99
Master Business Japanese - Based on BJT - Business Japanese Test
PRO COURSE

Master Business Japanese - Based on BJT - Business Japanese Test

45m Video Course
Instructor: Masato Homma
$44.99
語彙力のある大人に。ビジネスで知っておきたい言葉遣い
PRO COURSE

語彙力のある大人に。ビジネスで知っておきたい言葉遣い

35m Video Course
Instructor: WAKEUP
$4.99
「また会いたい人」になる 相手の心をつかむマナー術
PRO COURSE

「また会いたい人」になる 相手の心をつかむマナー術

1h 9m Video Course
Instructor: 金城 文
97
$48.99
ビジネス基本スキル習得講座 ビジネスマナー基礎知識
PRO COURSE

ビジネス基本スキル習得講座 ビジネスマナー基礎知識

1h 5m Video Course
Instructor: アテイン株式会社
1
$42.99
基本を徹底的に磨けるセールスマナー入門講座
PRO COURSE

基本を徹底的に磨けるセールスマナー入門講座

2h 53m Video Course
Instructor: 荻野 純子
5
$87.99
Learn the Business Model Canvas in 90 seconds Learn the Business Model Canvas in 90 seconds
90 seconds to learn common Kansai-ben words! 90 seconds to learn common Kansai-ben words!
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Fruit! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Fruit!
90 seconds to know the difference btw eye fatigue and eyestrain 90 seconds to know the difference btw eye fatigue and eyestrain