Học cách thức viết thư trong tiếng Nhật; onchu và sama

Học cách sử dụng Onchu và Sama chính xác khi viết một lá thư bằng tiếng Nhật chỉ trong 90 giây.
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N4 - JLPT N4 Level
Learn how to play a basic drum fill in 90 seconds Learn how to play a basic drum fill in 90 seconds
Learn how to play the 8th note rock beat in 90 seconds Learn how to play the 8th note rock beat in 90 seconds
Learn about eyestrain and short-sightedness in 90 seconds Learn about eyestrain and short-sightedness in 90 seconds
Learn the hierarchy among Buddhist statues in 90 seconds Learn the hierarchy among Buddhist statues in 90 seconds