90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật chủ đề nấu ăn

Bạn đã biết những từ vựng tiếng Nhật nào trong chủ đề nấu ăn? Cùng kiểm tra lại kiến thức và học thêm từ mới chỉ trong 90 giây nhé!
Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec
Learn Japanese Senkohanabi (Sparkler) in 90 seconds Learn Japanese Senkohanabi (Sparkler) in 90 seconds
90 seconds to learn about Senchadou in Japan! 90 seconds to learn about Senchadou in Japan!
90 seconds to understand the differences between HTTP and HTTPS 90 seconds to understand the differences between HTTP and HTTPS