90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật chủ đề nấu ăn

Bạn đã biết những từ vựng tiếng Nhật nào trong chủ đề nấu ăn? Cùng kiểm tra lại kiến thức và học thêm từ mới chỉ trong 90 giây nhé!
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N5 - JLPT N5 Level
Learn how to apply screentones to manga in 90 seconds Learn how to apply screentones to manga in 90 seconds
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Cooking! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Cooking!
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Animals! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Animals!
Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds