90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật chủ đề nấu ăn

Bạn đã biết những từ vựng tiếng Nhật nào trong chủ đề nấu ăn? Cùng kiểm tra lại kiến thức và học thêm từ mới chỉ trong 90 giây nhé!
Learn letter writing etiquette in Japanese; onchu and sama in 90 sec Learn letter writing etiquette in Japanese; onchu and sama in 90 sec
Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Animals! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Animals!
90 seconds to learn Origami Kuwagata (Stag Beetle) Tutorial 90 seconds to learn Origami Kuwagata (Stag Beetle) Tutorial