90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật - Ngày tháng!

Cùng kiểm tra lại kiến thức và học thêm từ mới thuộc chủ đề Ngày tháng chỉ trong 90 giây nhé!
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N5 - JLPT N5 Level
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Fruit! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Fruit!
Learn the difference between eye fatigue and eyestrain in 90 seconds Learn the difference between eye fatigue and eyestrain in 90 seconds
Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds
Learn about Noh - traditional art of Japan - in 90 seconds! Learn about Noh - traditional art of Japan - in 90 seconds!