90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật - Ngày tháng!

Cùng kiểm tra lại kiến thức và học thêm từ mới thuộc chủ đề Ngày tháng chỉ trong 90 giây nhé!
Learn Japanese tea ceremony etiquette for guests in 90 seconds Learn Japanese tea ceremony etiquette for guests in 90 seconds
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Appearance! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Appearance!
90 seconds to learn common Kansai-ben words! 90 seconds to learn common Kansai-ben words!
90 seconds to learn what you should wear for funerals in Japan 90 seconds to learn what you should wear for funerals in Japan