90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật - Ngày tháng!

Cùng kiểm tra lại kiến thức và học thêm từ mới thuộc chủ đề Ngày tháng chỉ trong 90 giây nhé!
Learn how to generate profit in 90 seconds Learn how to generate profit in 90 seconds
Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec
Learn how to draw illustrations in CLIP STUDIO PAINT in 90 seconds Learn how to draw illustrations in CLIP STUDIO PAINT in 90 seconds
90 seconds to learn how to make sake -  sake brewing process 90 seconds to learn how to make sake - sake brewing process