90 Giây Để Tìm Hiểu Cách Gọi Tên Năm Tại Nhật Bản!

Bạn có biết thay vì nói 2018, người Nhật sẽ nói là Heisei 30. Vì sao vậy? Cùng tìm hiểu trong 90 giây nhé!
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Trains! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Trains!
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Cooking! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Cooking!
Learn how to make sake in 90 seconds - sake brewing process Learn how to make sake in 90 seconds - sake brewing process
Learn how to apply screentones to manga in 90 seconds Learn how to apply screentones to manga in 90 seconds