680017278 640x360

90 Giây Để Tìm Hiểu Cách Gọi Tên Năm Tại Nhật Bản!

Bạn có biết thay vì nói 2018, người Nhật sẽ nói là Heisei 30. Vì sao vậy? Cùng tìm hiểu trong 90 giây nhé!
90 seconds to understand what an elevator pitch is 90 seconds to understand what an elevator pitch is
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Cooking! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Cooking!
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Electric appliance! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Electric appliance!
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Fruit! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Fruit!