680017278 640x360

90 Giây Để Tìm Hiểu Cách Gọi Tên Năm Tại Nhật Bản!

Bạn có biết thay vì nói 2018, người Nhật sẽ nói là Heisei 30. Vì sao vậy? Cùng tìm hiểu trong 90 giây nhé!
Vsco english  1 90 seconds to know about VSCO photo-editing app
Densha english s 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Train!
Origami kuwagata en s 90 seconds to learn Origami Kuwagata (Stag Beetle) Tutorial
Syuchusen en 90 seconds to learn how to draw a concentrated linework