90 Giây Để Tìm Hiểu Cách Gọi Tên Năm Tại Nhật Bản!

Bạn có biết thay vì nói 2018, người Nhật sẽ nói là Heisei 30. Vì sao vậy? Cùng tìm hiểu trong 90 giây nhé!
Understand what an elevator pitch is in 90 seconds Understand what an elevator pitch is in 90 seconds
Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds
Learn how to read a Japanese Calendar in 90 seconds Learn how to read a Japanese Calendar in 90 seconds
Learn how to use lineworks effectively in manga in 90 seconds Learn how to use lineworks effectively in manga in 90 seconds