90 Giây Để Tìm Hiểu Cách Gọi Tên Năm Tại Nhật Bản!

Bạn có biết thay vì nói 2018, người Nhật sẽ nói là Heisei 30. Vì sao vậy? Cùng tìm hiểu trong 90 giây nhé!
Learn what the 12-hue color wheel is in 90 seconds Learn what the 12-hue color wheel is in 90 seconds
90 seconds to learn about Japanese Holidays! 90 seconds to learn about Japanese Holidays!
90 seconds to learn the rule of thirds to take photos 90 seconds to learn the rule of thirds to take photos
90 seconds to know the difference btw eye fatigue and eyestrain 90 seconds to know the difference btw eye fatigue and eyestrain