90 Giây Để Tìm Hiểu Cách Gọi Tên Năm Tại Nhật Bản!

Bạn có biết thay vì nói 2018, người Nhật sẽ nói là Heisei 30. Vì sao vậy? Cùng tìm hiểu trong 90 giây nhé!
Learn the hierarchy among Buddhist statues in 90 seconds Learn the hierarchy among Buddhist statues in 90 seconds
90 seconds to learn about Noh - traditional art of Japan! 90 seconds to learn about Noh - traditional art of Japan!
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Train! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Train!
90 seconds to learn how to play a basic drum fill 90 seconds to learn how to play a basic drum fill