90 Giây Để Tìm Hiểu Cách Gọi Tên Năm Tại Nhật Bản!

Bạn có biết thay vì nói 2018, người Nhật sẽ nói là Heisei 30. Vì sao vậy? Cùng tìm hiểu trong 90 giây nhé!
90 seconds to know about VSCO photo-editing app 90 seconds to know about VSCO photo-editing app
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Cooking! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Cooking!
90 seconds to learn about Japanese Holidays! 90 seconds to learn about Japanese Holidays!
90 seconds to learn Origami Kuwagata (Stag Beetle) Tutorial 90 seconds to learn Origami Kuwagata (Stag Beetle) Tutorial