Share this course

Get up to 20% revenue for each qualifying new purchase you refer.
You can join the course referral program after purchasing this course.
Let's take this course now!

Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
Top Business Skills Luật bảo vệ thông tin cá nhân tại Nhật Bản (Phiên bản 2021)
PRO COURSE

Luật bảo vệ thông tin cá nhân tại Nhật Bản (Phiên bản 2021)

Khóa học Luật bảo vệ thông tin cá nhân tại Nhật Bản này sẽ giải thích các khái niệm liên quan và quy tắc khi sử dụng thông tin cá nhân bằng tiếng Việt.

Luật bảo vệ thông tin cá nhân tại
Nhật Bản dành cho người Việt Nam


Khóa học này gồm 2 tập.

Trong tập 1, nội dung khóa học sẽ giải thích khái niệm thông tin cá nhân và các quy tắc xử lý thông tin cá nhân.


Trong tập 2, nội dung sẽ xoay quanh việc giải thích định nghĩa về thông tin trong việc sử dụng dữ liệu và các điểm của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân.


Bạn có thể học được gì trong khóa học này

  • Khái niệm về thông tin cá nhân và các quy tắc khi xử lý thông tin cá nhân
  • Các lưu ý về việc lấy và sử dụng thông tin cá nhân cũng như chọn tham gia và chọn không tham gia
  • Các điểm cơ bản để hiểu Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân như My number v.v.
  • Định nghĩa thông tin trong việc sử dụng dữ liệu
  • Các điểm trong Luật sửa đổi của Luật bảo vệ thông tin cá nhân, các nghiên cứu điển hình về Luật bảo vệ thông tin cá nhân
  • Về các biện pháp mà doanh nghiệp nên thực hiện để thắt chặt các quy định, cookie, chính sách bảo mật, v.v.

Khóa học này dành cho những ai?

  • Tất cả các doanh nghiệp thu thập và xử lý thông tin cá nhân
  • Tất cả các tổ chức xử lý, sử dụng thông tin cá nhân bất kể lợi nhuận hay phi lợi nhuận (hội tự trị, hiệp hội khu phố, hiệp hội quản lý chung cư, hiệp hội cựu sinh viên, pháp nhân NPO, v.v.)

Hãy cùng học tập để có thể quản lý các thông tin cá nhân quan trọng của bản thân và người khác nhé!

About the Instructor

Tập đoàn Attain
Công ty học trực tuyến

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực học trực tuyến và tài liệu giáo dục, Tập đoàn Attain đến nay đã cung cấp hơn 1.000 khoá học.
Với phòng thu riêng phục vụ cho việc sản xuất nội dung từ khâu kịch bản, lời dẫn đến quay phim và chỉnh sửa, chúng tôi khẳng định có thể cung cấp cho các bạn những khóa học chất lượng nhất.
Tập đoàn Attain luôn làm việc để cung cấp những tài liệu hữu ích nhất để giúp đỡ càng nhiều học viên càng tốt.

See more

Course content

Total
Preview You can preview lectures with this label
Loading

Related Courses

会社・職場・仕事の基礎基本⑦ 落ち込みからの立ち直り
PRO COURSE

会社・職場・仕事の基礎基本⑦ 落ち込みからの立ち直り

30m Video Course
Instructor: 高島 徹
$26.99
新規事業、新商品開発における10のツボ
PRO COURSE

新規事業、新商品開発における10のツボ

1h 7m Video Course
Instructor: 株式会社アイディアポイント
$45.99
働く人の不調を改善!会社や自宅でできる超短時間ストレッチ&マッサージ
PRO COURSE

働く人の不調を改善!会社や自宅でできる超短時間ストレッチ&マッサージ

1h 1m Video Course
Instructor: 高稲 達弥
3
$44.99
はじめての働き方改革 - Grow with Google
PRO COURSE

はじめての働き方改革 - Grow with Google

1h 7m Video Course
Instructor: Grow with Google
Free
会社・職場・仕事の基礎基本① 仕事の土台をしっかりと固める
PRO COURSE

会社・職場・仕事の基礎基本① 仕事の土台をしっかりと固める

28m Video Course
Instructor: 高島 徹
$12.99
はじめて会社で働く人のための企業人としての基礎「意識」講座
PRO COURSE

はじめて会社で働く人のための企業人としての基礎「意識」講座

1h 11m Video Course
Instructor: 藤本 剛士
$34.99
『建設的な批判』とその鍛え方
PRO COURSE

『建設的な批判』とその鍛え方

28m Video Course
Instructor: 株式会社アイディアポイント
$13.99
マインドフルプレゼン術 - 心を整えプレゼンを伝える
PRO COURSE

マインドフルプレゼン術 - 心を整えプレゼンを伝える

20m Video Course
Instructor: 中村 慎太郎
$30.99
社会人のための結果がでる学び方
PRO COURSE

NEW 社会人のための結果がでる学び方

28m Video Course
Instructor: 松本 貴道
$20.81
効果的な会議を進めるスキルアップ研修
PRO COURSE

効果的な会議を進めるスキルアップ研修

2h 36m Video Course
Instructor: 小田 昌敬(おだ あきのり)
5
30%OFF
$18.19
$25.99
知って納得!お給料に関するお金の知識
PRO COURSE

知って納得!お給料に関するお金の知識

53m Video Course
Instructor: 松山 陽子
$44.99
ドラマで学ぶ!ロジカルストーリーテリング【会社案内の作り方編】
PRO COURSE

ドラマで学ぶ!ロジカルストーリーテリング【会社案内の作り方編】

51m Video Course
Instructor: 上田 誠士
$37.99