90 Giây Để Làm Quen Với BJT!

Làm quen với BJT - Bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật thương mại chỉ trong 90 giây cùng ShareWis!

Related Courses

Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N5 - JLPT N5 Level
PRO COURSE

Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N5 - JLPT N5 Level

21h 34m Video Course
Instructor: Tập đoàn Attain
8
$149.99
TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
PRO COURSE

TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

4h 31m Video Course
Instructor: Tập đoàn Attain
$160.99
Khóa học tiếng Nhật trực tuyến [Phiên bản trọn bộ]
SET COURSE (SUBSCRIPTION)

Khóa học tiếng Nhật trực tuyến [Phiên bản trọn bộ]

9 Courses Included
Instructor: Tập đoàn Attain
34
$14.99/mo
介護用語ドリル【ベトナム語】 Từ vựng tiếng Nhật cho điều dưỡng
PRO COURSE

介護用語ドリル【ベトナム語】 Từ vựng tiếng Nhật cho điều dưỡng

2h 18m Video Course
Instructor: 一般社団法人 日本介護職業能力育成機構
1
$44.99
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N3 - JLPT N3 Level
PRO COURSE

Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N3 - JLPT N3 Level

10h 17m Video Course
Instructor: Tập đoàn Attain
13
$149.99
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N1 - JLPT N1 Level
PRO COURSE

Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N1 - JLPT N1 Level

11h 23m Video Course
Instructor: Tập đoàn Attain
2
$149.99
Khoá học: Làm chủ tiếng Nhật thương mại
PRO COURSE

Khoá học: Làm chủ tiếng Nhật thương mại

45m Video Course
Instructor: Masato Homma
$44.99
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N4 - JLPT N4 Level
PRO COURSE

Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N4 - JLPT N4 Level

13h 44m Video Course
Instructor: Tập đoàn Attain
3
$149.99
Cách viết những chữ Hán tự cấp độ N5 của tiếng nhật online
PRO COURSE

Cách viết những chữ Hán tự cấp độ N5 của tiếng nhật online

6h 39m Video Course
Instructor: Tập đoàn Attain
$44.99
Master Business Japanese - Based on BJT - Business Japanese Test
PRO COURSE

Master Business Japanese - Based on BJT - Business Japanese Test

45m Video Course
Instructor: Masato Homma
$44.99
Luyện thi Tiếng Nhật JLPT N3 cấp tốc
PRO COURSE

Luyện thi Tiếng Nhật JLPT N3 cấp tốc

29h 23m Video Course
Instructor: Lê Thị Thảo
7
$77.98
90 seconds to get to know BJT: Business Japanese Proficiency Test
SNACK COURSE

90 seconds to get to know BJT: Business Japanese Proficiency Test

Free
90 seconds to learn how to play a basic drum fill 90 seconds to learn how to play a basic drum fill
90 seconds to learn Origami Kuwagata (Stag Beetle) Tutorial 90 seconds to learn Origami Kuwagata (Stag Beetle) Tutorial
90 seconds to learn the rule of thirds to take photos 90 seconds to learn the rule of thirds to take photos
90 seconds to learn about eyestrain and short-sighted 90 seconds to learn about eyestrain and short-sighted