Hãy học nghi thức lễ trà Nhật Bản dành cho khách

Hãy học những nghi thức cơ bản tại buổi lễ trà Nhật Bản chỉ trong 90 giây.
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N3 - JLPT N3 Level
Understand what an elevator pitch is in 90 seconds Understand what an elevator pitch is in 90 seconds
Learn how to use lineworks effectively in manga in 90 seconds Learn how to use lineworks effectively in manga in 90 seconds
Learn how to draw illustrations in CLIP STUDIO PAINT in 90 seconds Learn how to draw illustrations in CLIP STUDIO PAINT in 90 seconds
Learn letter writing etiquette in Japanese; onchu and sama in 90 sec Learn letter writing etiquette in Japanese; onchu and sama in 90 sec