90 Giây Để Phân Biệt "Sumimasen" và "Gomenasai"

Bạn đã phân biệt được 2 câu xin lỗi trong tiếng Nhật chưa? Cùng xem video này để hiểu rõ chỉ trong 90 giây nhé!
Learn about Noh - traditional art of Japan - in 90 seconds! Learn about Noh - traditional art of Japan - in 90 seconds!
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date!
Learn to make an Origami Kuwagata in 90 seconds Learn to make an Origami Kuwagata in 90 seconds
Learn how to apply screentones to manga in 90 seconds Learn how to apply screentones to manga in 90 seconds