90 Giây Để Phân Biệt "Sumimasen" và "Gomenasai"

Bạn đã phân biệt được 2 câu xin lỗi trong tiếng Nhật chưa? Cùng xem video này để hiểu rõ chỉ trong 90 giây nhé!
Learn the hierarchy among Buddhist statues in 90 seconds Learn the hierarchy among Buddhist statues in 90 seconds
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Fruit! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Fruit!
90 seconds to learn “Omotenashi” Culture in Japan 90 seconds to learn “Omotenashi” Culture in Japan
90 seconds to learn how to draw a concentrated linework 90 seconds to learn how to draw a concentrated linework