90 Giây Để Phân Biệt "Sumimasen" và "Gomennasai"

Bạn đã phân biệt được 2 câu xin lỗi trong tiếng Nhật chưa? Cùng xem video này để hiểu rõ chỉ trong 90 giây nhé!
Luyện thi Tiếng Nhật JLPT N3 cấp tốc
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Trains! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Trains!
Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds
Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds
Learn components of a basic drum kit in 90 seconds Learn components of a basic drum kit in 90 seconds