90 Giây Để Phân Biệt "Sumimasen" và "Gomenasai"

Bạn đã phân biệt được 2 câu xin lỗi trong tiếng Nhật chưa? Cùng xem video này để hiểu rõ chỉ trong 90 giây nhé!
Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec
90 seconds to learn about Noh - traditional art of Japan! 90 seconds to learn about Noh - traditional art of Japan!
90 seconds to learn components of a basic drum kit 90 seconds to learn components of a basic drum kit
90 seconds to learn the rule of thirds to take photos 90 seconds to learn the rule of thirds to take photos