Tìm hiểu về Senkohanabi của Nhật Bản trong 90 giây

Senkohanabi là một trong những loại pháo hoa phổ biến nhất ở Nhật Bản. Hãy tìm hiểu chi tiết về Senkohanabi chỉ trong 90 giây!
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Cooking! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Cooking!
90 seconds to learn How to read a Japanese Calendar! 90 seconds to learn How to read a Japanese Calendar!
90 seconds to learn components of a basic drum kit 90 seconds to learn components of a basic drum kit
90 seconds to know the difference btw eye fatigue and eyestrain 90 seconds to know the difference btw eye fatigue and eyestrain