Tìm hiểu về Senkohanabi của Nhật Bản trong 90 giây

Senkohanabi là một trong những loại pháo hoa phổ biến nhất ở Nhật Bản. Hãy tìm hiểu chi tiết về Senkohanabi chỉ trong 90 giây!
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Date! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Date!
90 seconds to learn how to make sake -  sake brewing process 90 seconds to learn how to make sake - sake brewing process
90 seconds to learn how to play a basic drum fill 90 seconds to learn how to play a basic drum fill
90 seconds to learn how to use lineworks effectively in manga 90 seconds to learn how to use lineworks effectively in manga