90 Giây Để Học Tìm Hiểu Về Senchadou!

Bạn đã từng nghe về nghệ thuật trà đạo Senchadou chưa? Nếu chưa hãy cùng tìm hiểu về nghệ thuật này chỉ trong 90 giây nhé!
Luyện thi Tiếng Nhật JLPT N3 cấp tốc
Learn how to draw concentrated linework in 90 seconds Learn how to draw concentrated linework in 90 seconds
Understand what an elevator pitch is in 90 seconds Understand what an elevator pitch is in 90 seconds
Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec
Learn about the VSCO photo-editing app in 90 seconds Learn about the VSCO photo-editing app in 90 seconds