90 Giây Để Học Tìm Hiểu Về Senchadou!

Bạn đã từng nghe về nghệ thuật trà đạo Senchadou chưa? Nếu chưa hãy cùng tìm hiểu về nghệ thuật này chỉ trong 90 giây nhé!
Learn the Business Model Canvas in 90 seconds Learn the Business Model Canvas in 90 seconds
90 seconds to understand what an elevator pitch is 90 seconds to understand what an elevator pitch is
90 seconds to get to know BJT: Business Japanese Proficiency Test 90 seconds to get to know BJT: Business Japanese Proficiency Test
90 seconds to learn How to read a Japanese Calendar! 90 seconds to learn How to read a Japanese Calendar!