90 giây để tìm hiểu quy tắc một phần ba khi chụp ảnh

Hãy tìm hiểu quy tắc một phần ba giúp bạn chụp ảnh đẹp bằng điện thoại thông minh của mình dụng lưới camera trong 90 giây.

Related Courses

Learn letter writing etiquette in Japanese; onchu and sama in 90 sec Learn letter writing etiquette in Japanese; onchu and sama in 90 sec
90 seconds to learn common Kansai-ben words! 90 seconds to learn common Kansai-ben words!
90 seconds to learn how to play the 8th note rock beat 90 seconds to learn how to play the 8th note rock beat
90 seconds to know the difference btw eye fatigue and eyestrain 90 seconds to know the difference btw eye fatigue and eyestrain