90 giây để tìm hiểu văn hoá “Omotenashi” Nhật Bản

“Omotenashi” là một trong những đặc trưng nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Nhưng bạn có thực sự hiểu về văn hoá này một cách đầy đủ?
Luyện thi Tiếng Nhật JLPT N3 cấp tốc
Learn about Japanese Holidays in 90 seconds! Learn about Japanese Holidays in 90 seconds!
Learn how to use lineworks effectively in manga in 90 seconds Learn how to use lineworks effectively in manga in 90 seconds
Learn about Noh - traditional art of Japan - in 90 seconds! Learn about Noh - traditional art of Japan - in 90 seconds!
Learn the rule of thirds to take photos in 90 seconds Learn the rule of thirds to take photos in 90 seconds