90 giây để tìm hiểu văn hoá “Omotenashi” Nhật Bản

“Omotenashi” là một trong những đặc trưng nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Nhưng bạn có thực sự hiểu về văn hoá này một cách đầy đủ?
90 seconds to understand what an elevator pitch is 90 seconds to understand what an elevator pitch is
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Cooking! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Cooking!
90 seconds to learn common Kansai-ben words! 90 seconds to learn common Kansai-ben words!
90 seconds to learn how to use lineworks effectively in manga 90 seconds to learn how to use lineworks effectively in manga