Xếp hạng giữa các pho tượng Phật giáo

Bạn có biết là có rất nhiều loại tượng Phật khác nhau không? Trên thực tế, có 4 loại tượng Phật theo cấp bậc.
Learn about Japanese Senkohanabi (Sparklers) in 90 seconds Learn about Japanese Senkohanabi (Sparklers) in 90 seconds
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date!
Learn how to apply screentones to manga in 90 seconds Learn how to apply screentones to manga in 90 seconds
Learn how to draw concentrated linework in 90 seconds Learn how to draw concentrated linework in 90 seconds