Học trong 90 giây! Xếp hạng giữa các pho tượng Phật giáo

Bạn có biết là có rất nhiều loại tượng Phật khác nhau không? Trên thực tế, có 4 loại tượng Phật theo cấp bậc.
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N1 - JLPT N1 Level
Learn to make an Origami Kuwagata in 90 seconds Learn to make an Origami Kuwagata in 90 seconds
Learn how to make sake in 90 seconds - sake brewing process Learn how to make sake in 90 seconds - sake brewing process
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date!
Learn the Business Model Canvas in 90 seconds Learn the Business Model Canvas in 90 seconds