90 giây hiểu về trang phục trong lễ tang ở Nhật Bản

Hãy tìm hiểu nghi thức tang lễ của Nhật Bản trong 90 giây. Bạn sẽ hiểu cần mặc gì khi dự một đám tang ở Nhật Bản.
Learn how to draw illustrations in CLIP STUDIO PAINT in 90 seconds Learn how to draw illustrations in CLIP STUDIO PAINT in 90 seconds
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Train! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Train!
90 seconds to learn how to make sake -  sake brewing process 90 seconds to learn how to make sake - sake brewing process
90 seconds to learn how to play the 8th note rock beat 90 seconds to learn how to play the 8th note rock beat