90 giây hiểu về trang phục trong lễ tang ở Nhật Bản

Hãy tìm hiểu nghi thức tang lễ của Nhật Bản trong 90 giây. Bạn sẽ hiểu cần mặc gì khi dự một đám tang ở Nhật Bản.
Luyện thi Tiếng Nhật JLPT N3 cấp tốc
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date!
Learn the difference between eye fatigue and eyestrain in 90 seconds Learn the difference between eye fatigue and eyestrain in 90 seconds
Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds
Learn how to play a basic drum fill in 90 seconds Learn how to play a basic drum fill in 90 seconds