90 giây để tìm hiểu cách sử dụng linework trong manga

Hãy tìm hiểu định nghĩa linework trong manga và cách sử dụng chúng thật chính xác.
Learn how to generate profit in 90 seconds Learn how to generate profit in 90 seconds
Learn the hierarchy among Buddhist statues in 90 seconds Learn the hierarchy among Buddhist statues in 90 seconds
Learn how to draw concentrated linework in 90 seconds Learn how to draw concentrated linework in 90 seconds
Learn the rule of thirds to take photos in 90 seconds Learn the rule of thirds to take photos in 90 seconds