Tìm hiểu về Lâu đài Nhật Bản (Shiro) trong 90 giây

Hãy tìm hiểu về lâu đài Nhật Bản (Shiro) chỉ trong 90 giây. Bạn sẽ học Yagura, Tensyu và Hori là gì trong khóa học này.
Luyện thi Tiếng Nhật JLPT N3 cấp tốc
Learn about Japanese Holidays in 90 seconds! Learn about Japanese Holidays in 90 seconds!
Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds
Learn about Noh - traditional art of Japan - in 90 seconds! Learn about Noh - traditional art of Japan - in 90 seconds!
Learn letter writing etiquette in Japanese; onchu and sama in 90 sec Learn letter writing etiquette in Japanese; onchu and sama in 90 sec