Tìm hiểu về Lâu đài Nhật Bản (Shiro) trong 90 giây

Hãy tìm hiểu về lâu đài Nhật Bản (Shiro) chỉ trong 90 giây. Bạn sẽ học Yagura, Tensyu và Hori là gì trong khóa học này.
Learn how to generate profit in 90 seconds Learn how to generate profit in 90 seconds
90 seconds to learn How to read a Japanese Calendar! 90 seconds to learn How to read a Japanese Calendar!
90 seconds to learn how to make sake -  sake brewing process 90 seconds to learn how to make sake - sake brewing process
90 seconds to learn how to draw a concentrated linework 90 seconds to learn how to draw a concentrated linework