Tìm hiểu về Lâu đài Nhật Bản (Shiro) trong 90 giây

Hãy tìm hiểu về lâu đài Nhật Bản (Shiro) chỉ trong 90 giây. Bạn sẽ học Yagura, Tensyu và Hori là gì trong khóa học này.
Learn Japanese tea ceremony etiquette for guests in 90 seconds Learn Japanese tea ceremony etiquette for guests in 90 seconds
90 seconds to learn common Kansai-ben words! 90 seconds to learn common Kansai-ben words!
90 seconds to learn how to use lineworks effectively in manga 90 seconds to learn how to use lineworks effectively in manga
90 seconds to learn what you should wear for funerals in Japan 90 seconds to learn what you should wear for funerals in Japan