90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật - Tàu điện!

Description: Cùng học và rà soát những từ vựng thuộc chủ đề Tàu điện chỉ trong 90 giây nhé!

Related Courses

Learn how to generate profit in 90 seconds Learn how to generate profit in 90 seconds
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Appearance! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Appearance!
90 seconds to learn common Kansai-ben words! 90 seconds to learn common Kansai-ben words!
90 seconds to learn how to play a basic drum fill 90 seconds to learn how to play a basic drum fill