90 Giây Để Học Những Từ Kansai-ben Phổ Biến!

Kansai-ben là niêm tự hào của người dân Kansai Nhật Bản! Cùng ShareWis tìm hiểu về Kansai-ben trong 90 giây nhé!
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N5 - JLPT N5 Level
Learn what the 12-hue color wheel is in 90 seconds Learn what the 12-hue color wheel is in 90 seconds
Learn about Senchadou in 90 seconds Learn about Senchadou in 90 seconds
Get to know the BJT in 90 seconds: Business Japanese Proficiency Get to know the BJT in 90 seconds: Business Japanese Proficiency
Learn about Japanese Senkohanabi (Sparklers) in 90 seconds Learn about Japanese Senkohanabi (Sparklers) in 90 seconds