90 Giây Để Học Những Từ Kansai-ben Phổ Biến!

Kansai-ben là niêm tự hào của người dân Kansai Nhật Bản! Cùng ShareWis tìm hiểu về Kansai-ben trong 90 giây nhé!
Learn how to shoko (offer incense) in 90 seconds Learn how to shoko (offer incense) in 90 seconds
Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds
90 seconds to learn Origami Kuwagata (Stag Beetle) Tutorial 90 seconds to learn Origami Kuwagata (Stag Beetle) Tutorial
90 seconds to learn how to use lineworks effectively in manga 90 seconds to learn how to use lineworks effectively in manga