90 Giây Để Học Tiếng Nhật Theo Chủ Đề - Hoa quả!

Nâng cao từ vựng Tiếng Nhật chủ đề Thiết bị gia dụng cùng ShareWis chỉ trong 90 giây!
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N3 - JLPT N3 Level
Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds
Learn what the 12-hue color wheel is in 90 seconds Learn what the 12-hue color wheel is in 90 seconds
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Trains! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Trains!
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Appearance! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Appearance!