90 Giây Để Học Tiếng Nhật - Điện gia dụng!

Nâng cao từ vựng Tiếng Nhật chủ đề Thiết bị gia dụng cùng ShareWis chỉ trong 90 giây!
Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec
Learn how to shoko (offer incense) in 90 seconds Learn how to shoko (offer incense) in 90 seconds
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Animals! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Animals!
90 seconds to learn how to draw a concentrated linework 90 seconds to learn how to draw a concentrated linework