90 Giây Để Học Tiếng Nhật Theo Chủ Đề: Ngoại Hình!

Bạn đã biết từ vựng Tiếng Nhật nào thuộc chủ đề Ngoại hình? Cùng ShareWis học Tiếng Nhật chỉ trong 90 giây nhé!
Learn the hierarchy among Buddhist statues in 90 seconds Learn the hierarchy among Buddhist statues in 90 seconds
Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Cooking! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Cooking!
Learn how to apply screentones to manga in 90 seconds Learn how to apply screentones to manga in 90 seconds