90 Giây Để Tìm Hiểu Về Ngày Lễ Tại Nhật Bản!

Ngày lễ quốc gia đồng nghĩa với ngày nghỉ! Vì vậy hãy nhớ thật kĩ những ngày này cùng ShareWis nhé!
Learn how to do shoko (incense offering) in 90 sec Learn how to do shoko (incense offering) in 90 sec
Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Cooking! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Cooking!
Learn how to read a Japanese Calendar in 90 seconds Learn how to read a Japanese Calendar in 90 seconds