90 Giây Để Tìm Hiểu Về Ngày Lễ Tại Nhật Bản!

Ngày lễ quốc gia đồng nghĩa với ngày nghỉ! Vì vậy hãy nhớ thật kĩ những ngày này cùng ShareWis nhé!
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N3 - JLPT N3 Level
Learn components of a basic drum kit in 90 seconds Learn components of a basic drum kit in 90 seconds
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Trains! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Trains!
Learn Japanese tea ceremony etiquette for guests in 90 seconds Learn Japanese tea ceremony etiquette for guests in 90 seconds
Learn how to make sake in 90 seconds - sake brewing process Learn how to make sake in 90 seconds - sake brewing process