90 Giây Để Tìm Hiểu Về Ngày Lễ Tại Nhật Bản!

Ngày lễ quốc gia đồng nghĩa với ngày nghỉ! Vì vậy hãy nhớ thật kĩ những ngày này cùng ShareWis nhé!
Learn the Business Model Canvas in 90 seconds Learn the Business Model Canvas in 90 seconds
Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Fruit! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Fruit!
90 seconds to learn how to draw a concentrated linework 90 seconds to learn how to draw a concentrated linework