Học trong 90 giây! Làm thế nào để shoko

Shoko là một thói quen tang lễ truyền thống của người Nhật. Hãy học cách Shoko chỉ trong 90 giây.
Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec
90 seconds to learn how to make sake -  sake brewing process 90 seconds to learn how to make sake - sake brewing process
90 seconds to learn Origami Kuwagata (Stag Beetle) Tutorial 90 seconds to learn Origami Kuwagata (Stag Beetle) Tutorial
90 seconds to learn about eyestrain and short-sighted 90 seconds to learn about eyestrain and short-sighted