Học trong 90 giây! Làm thế nào để shoko

Shoko là một thói quen tang lễ truyền thống của người Nhật. Hãy học cách Shoko chỉ trong 90 giây.
Luyện thi Tiếng Nhật JLPT N3 cấp tốc
Learn common Kansai-ben words in 90 seconds! Learn common Kansai-ben words in 90 seconds!
Learn how to generate profit in 90 seconds Learn how to generate profit in 90 seconds
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Appearance! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Appearance!
Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds