90 Giây Để Hiểu Về Đơn Vị Tiền Tệ Nhật Bản

Người Nhật dùng những loại tiền tệ nào? Hãy cùng khám phá điều đó chỉ trong 90 giây nhé!
Understand what an elevator pitch is in 90 seconds Understand what an elevator pitch is in 90 seconds
Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds
Learn about Japanese Senkohanabi (Sparklers) in 90 seconds Learn about Japanese Senkohanabi (Sparklers) in 90 seconds
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Animals! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Animals!