Tiếng kêu của các loài dế (Korogi) trong 90 giây

Chúng ta thường nghe thấy tiếng kêu của dế vào mùa thu. Tuy nhiên đó là tiếng kêu của loài dế nào? Liệu bạn có biết?
Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds
90 seconds to know about VSCO photo-editing app 90 seconds to know about VSCO photo-editing app
90 seconds to learn common Kansai-ben words! 90 seconds to learn common Kansai-ben words!
90 seconds to learn about Japanese Holidays! 90 seconds to learn about Japanese Holidays!