Tiếng kêu của các loài dế (Korogi) trong 90 giây

Chúng ta thường nghe thấy tiếng kêu của dế vào mùa thu. Tuy nhiên đó là tiếng kêu của loài dế nào? Liệu bạn có biết?
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N1 - JLPT N1 Level
Learn how to apply screentones to manga in 90 seconds Learn how to apply screentones to manga in 90 seconds
Learn about the VSCO photo-editing app in 90 seconds Learn about the VSCO photo-editing app in 90 seconds
Learn how to generate profit in 90 seconds Learn how to generate profit in 90 seconds
Learn how to play the 8th note rock beat in 90 seconds Learn how to play the 8th note rock beat in 90 seconds