Share this course

Get up to 20% revenue for each qualifying new purchase you refer.
You can join the course referral program after purchasing this course.
Let's take this course now!

Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
Top Software Skills Microsoft Excel 2019 dành cho mọi người
PRO COURSE

Microsoft Excel 2019 dành cho mọi người

Khóa học học gồm 2 tập

Khóa học Microsoft Excel 2019 cơ bản!

 

Do khóa học được giảng dạy bằng giao diện ngôn ngữ tiếng Việt, giúp người học nắm bắt kiến thức nhanh chóng, dễ hiểu.

Khóa học được phối hợp thực hiện bởi công ty cổ phần Attain trụ sở tại Nhật Bản và công ty TNHH AJUJUMP.

Trong tập 1, người học sẽ học cách nhập và định dạng dữ liệu, hiểu các chức năng và thao tác cơ bản, cách in ấn, v.v trên trang tính Excel 2019. Trong tập 2, sẽ bao gồm các nội dung như: Nhập các công thức tính toán, tập hợp dữ liệu, sử dụng một số hàm cơ bản nhưng quan trọng, vẽ biểu đồ, v.v trên Excel 2019. Ngoài ra, sách tham khảo và các file tài liệu kèm theo khóa học sẽ giúp người học có thể thực hành ngay kiến thức đã học để nhớ lâu hơn.

Những gì bạn có thể học trong khóa học này

  • Kiến thức cơ bản nhất về Excel 2019 bằng giao diện tiếng Việt
  • Cách định dạng và nhập dữ liệu, thao tác cơ bản trên một trang tính, cách in ấn trên Excel
  • Cách nhập công thức tính toán, tập hợp dữ liệu, sử dụng một số hàm số cơ bản trên Excel
  • Các chức năng cơ sở dữ liệu, tạo biểu đồ trên Excel

Được đề xuất cho những người như thế này

  • Người muốn bắt đầu học Excel nhưng lo ngại vì vốn tiếng Anh có nhiều han chế
  • Học sinh muốn học thêm một kĩ năng tin học văn phòng mới
  • Sinh viên sắp ra trường và bắt đầu chuẩn bị kìm kiếm một công việc
  • Nhân viên bắt đầu công việc về bán hàng, kết toán, kiểm toán muốn ứng dụng Excel trong công việc
  • Người làm việc nhiều với những con số, muốn nâng cao hiệu quả làm việc

Để nâng cao kĩ năng tin học, hãy bắt đầu với "Microsoft Excel 2019 dành cho mọi người" ngay ngày hôm nay!

About the instructor

Tập đoàn Attain
Công ty học trực tuyến

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực học trực tuyến và tài liệu giáo dục, Tập đoàn Attain đến nay đã cung cấp hơn 1.000 khoá học.
Với phòng thu riêng phục vụ cho việc sản xuất nội dung từ khâu kịch bản, lời dẫn đến quay phim và chỉnh sửa, chúng tôi khẳng định có thể cung cấp cho các bạn những khóa học chất lượng nhất.
Tập đoàn Attain luôn làm việc để cung cấp những tài liệu hữu ích nhất để giúp đỡ càng nhiều học viên càng tốt.

See more

Course content

Total
Preview You can preview lectures with this label
Loading

Related Courses

Excel 2010 ビジネスITアカデミー4講座セット
SET COURSE (SUBSCRIPTION)

Excel 2010 ビジネスITアカデミー4講座セット

4 Courses Included
Instructor: 渋谷 玲子 & 株式会社ビジネスITアカデミー
24
$8.99/mo
「意思決定を支援する」文系出身でもわかる統計学講座 ビジネス統計学入門
PRO COURSE

「意思決定を支援する」文系出身でもわかる統計学講座 ビジネス統計学入門

1h 1m Video Course
Instructor: 堅田 洋資
$38.99
効率的なPowerPoint スライド作成テクニック【PowerPoint 2010版】
PRO COURSE

効率的なPowerPoint スライド作成テクニック【PowerPoint 2010版】

1h 33m Video Course
Instructor: 渋谷 玲子 & 株式会社ビジネスITアカデミー
17
$89.99
Office 2013 実務でよく使う基本機能と新機能
PRO COURSE

Office 2013 実務でよく使う基本機能と新機能

58m Video Course
Instructor: 渋谷 玲子 & 株式会社ビジネスITアカデミー
$89.99
Excel 2016 作業時間を劇的に短縮するためのExcel時短テクニック20
PRO COURSE

Excel 2016 作業時間を劇的に短縮するためのExcel時短テクニック20

1h 20m Video Course
Instructor: 渋谷 玲子 & 株式会社ビジネスITアカデミー
$78.98
Excel, Word, PowerPoint 2016 ビジネスITアカデミー8講座セット
SET COURSE (SUBSCRIPTION)

Excel, Word, PowerPoint 2016 ビジネスITアカデミー8講座セット

8 Courses Included
Instructor: 渋谷 玲子 & 株式会社ビジネスITアカデミー
20
$25.99/mo
Excel 2010 & Excelマクロ ビジネスITアカデミー5講座セット
SET COURSE (SUBSCRIPTION)

Excel 2010 & Excelマクロ ビジネスITアカデミー5講座セット

5 Courses Included
Instructor: 渋谷 玲子 & 株式会社ビジネスITアカデミー
61
$10.99/mo
初級から始める Excel 2010 VBAプログラミング基礎
PRO COURSE

初級から始める Excel 2010 VBAプログラミング基礎

3h 0m Video Course
Instructor: Attain Corp.
7
$42.99
ビジネスExcel 7つの原則
PRO COURSE

ビジネスExcel 7つの原則

22m Video Course
Instructor: 渋谷 玲子 & 株式会社ビジネスITアカデミー
$89.99
脱初心者!仕事で使えるExcel講座
PRO COURSE

脱初心者!仕事で使えるExcel講座

4h 24m Video Course
Instructor: BeSomebody
27
$44.99
Excel実践 使える関数とショートカット【Excel 2010版】
PRO COURSE

Excel実践 使える関数とショートカット【Excel 2010版】

1h 28m Video Course
Instructor: 渋谷 玲子 & 株式会社ビジネスITアカデミー
6
$89.99
Excel マクロ (VBA) で作る見積書・請求書連携プログラム
PRO COURSE

Excel マクロ (VBA) で作る見積書・請求書連携プログラム

4h 51m Video Course
Instructor: 山口 一
$19.98