Cách viết những chữ Hán tự cấp độ N5 của tiếng nhật online

Giáo trình có ích cho việc học viết hán tự cấp độ N5 trong tiếng nhật.

Giới thiệu các khóa học

Cách viết những chữ cái hán tự trong tiếng nhật cấp độ N5 giành cho người nước ngoài là giáo trình bằng video để học cách viết 110 chữ cái kanji(Hán tự)giành cho người mới bắt đầu học tiếng nhật.

Cách viết hán tự được thể hiện bằng những hình ảnh sinh động nên rất dễ nhớ. Thêm vào đó bạn có thể in nhiều lần file đính kèm để có thể vừa xem video vừa luyện tập cách viết thực tế của những chữ hán tự trong cấp độ N5.

 width=

Khi hoàn thành khoá học bạn có thể :

Biết được cách viết những chữ hán tự cấp độ tiếng nhật N5

Giáo trình có ích cho việc học viết hán tự cấp độ N5 trong tiếng nhật.

Khoá học này là giáo trình giành cho những bạn mới bắt đầu học tiếng nhật cơ bản.

    Đối tượng phù hợp

  • Tiếng nhật không phải là tiếng mẹ đẻ và có thể hiểu tiếng anh.※ điều kiện thiết yếu
  • Những bạn muốn học tiếng nhật trình độ sơ cấp.
  • Những bạn muốn tham dự kỳ thi năng lực nhật ngữ.
  • Những bạn muốn học tiếng nhật kinh doanh
  • Những bạn muốn học để có thể nói được tiếng nhật
  • Những bạn đang học trong những trường tiếng nhật và trong khoa tiếng nhật của trường đại học.
  • Những bạn có dự định đi du học tại Nhật.
  • Những bạn đang là nhân viên người nước ngoài tại các công ty Nhật.

Bạn có thể in tài liệu hướng dẫn cách viết hán tự bằng file pdf có đính kèm.Tài liệu về cách viết hán tự bạn có sử dụng vừa xem video vừa luyện tập cách viết hoặc là sau khi xem xong video bạn sử dụng để luyện tập.

Đầu tiên

Học hán tự từ hình ảnh.

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ hán tự「山川天気田雨」

Những từ hán tự liên quan đến số đếm

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ hán tự「一二三四五六七八九十百千万円」

Những từ hán tự liên quan đến phương hướng

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các chữ hán tự「前後左右上下」

Những từ hán tự về cơ thể người

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết các chữ hán tự 「目口耳手足力」

Những từ hán tự nói về người

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các từ 「父母男女子人名」

Những từ hán tự nói về các thứ trong tuần

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các từ 「月火水木金土日」

Những từ hán tự thường xuyên sử dụng tại trường học.

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các từ 「先生学校本友

Những từ hán tự nói về thời gian

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các từ 「“年”,“毎” ,“時” ,“分” ,“午” ,“間” ,“今” ,“半” ,“週” ,“朝” ,“昼” ,“夕” ,“夜”.」

Hán tự của những tính từ cơ bản

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các từ 「“高”,“大” ,“中” ,“小” ,“長” ,“白” ,“安” ,“新” ,“古” ,“多” ,“少” ,“早”.」

Hán tự của những động từ cơ bản

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các từ . 「“言”,“話” ,“語” ,“読” ,“書” ,“見” ,“聞” ,“行” ,“来” ,“出” ,“入” ,“食” ,“飲” ,“立”,“休”,“買”」

Hán tự của những danh từ cơ bản

Thông qua bài học này các bạn sẽ biết được cách viết của các từ 「“電”,“車” ,“門” ,“馬” ,“魚” ,“道” ,“会” ,“社” ,“店” ,“駅” ,“花” ,“家” ,“何” ,“外”,“国”,“方”,“英”.」


コースに含まれるレクチャー一覧

合計
プレビュー マークのあるレクチャーを試聴いただけます
読み込み中
Cách viết những chữ Hán tự cấp độ N5 của tiếng nhật online
価格 (税込み)
$44.99 / 49レクチャー
このコースを受講する30日間返金保証
安心の30日間返金保証!
スマートフォン・タブレットあらゆる端末で視聴可能!
購入後は期間制限なし!レクチャーを見放題
講師
Bigger xlarge 18059708 1278 3
Công ty học trực tuyến

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực học trực tuyến và tài liệu giáo dục, Tập đoàn Attain đến nay đã cung cấp hơn 1.000 khoá học.
Với phòng thu riêng phục vụ cho việc sản xuất nội dung từ khâu kịch bản, lời dẫn đến quay phim và chỉnh sửa, chúng tôi khẳng định có thể cung cấp cho các bạn những khóa học chất lượng nhất.
Tập đoàn Attain luôn làm việc để cung cấp những tài liệu hữu ích nhất để giúp đỡ càng nhiều học viên càng tốt.